top of page

Fem grunner til å velge nearshore administrasjonsteam

En norsk arbeider leverer en innsats som ligger i verdenstoppen når det gjelder

Produktivitet. Prisen er stor for arbeidskraften som ligger bak produktet/tjenesten som selges. Hvorfor er et land som Norge med høyest kostnad for arbeidskraft et av de landene som setter bort færrest oppgaver eksternt til andre selskaper? Kostnaden av å gjøre «alt» selv er kanskje større en vi tror, og for å utnytte våre fordeler bør ressursene brukes til det fulle.Et dyrt land


Norge er i verdensklassen på produktivitet, høyere utdanning og velferd, og vi lager et sett med varer som verden setter pris på. Dermed kan nordmenn dra nytte av de høye prisene til å skape konkurransefordeler nasjonalt og internasjonalt.

Bak hver nordmann står en lang rekke maskiner. Det ligger år med skolegang, det finnes et godt fungerende samfunnsapparat og det finnes en visshet om et sosialt system som garanterer trygghet. Det betyr at når en norsk arbeider går til arbeidet, er hun i stand til å levere en innsats som ligger i verdenstoppen når det gjelder produktivitet. Nordmenn er produktive fordi vi har de verktøyene som kreves, er høyt utdannede og nyter godt av en effektiv samfunnsorganisering. SSB nevner at hver norske arbeidstime gir stor leveranse.

Det betyr at en norsk arbeidstime er verdifull, og dermed prises høyt.

Fem fordeler

1) Høy kompetanse: en ekstern administrasjonspartner har ansatte utelukkende for å jobbe med administrasjon. De ansatte kurses og får bygget høy kompetanse innen faget.

2) Reduserte kostnader: Bedriften betaler kun for effektiv arbeidstid som reduserer kostnaden for arbeidsminutter som ikke direkte utnyttes til å løse en oppgave. Ved å benytte en ekstern partner slipper du risikoen ved over- eller underbemanning. Hos en ekstern samarbeidspartner betaler du kun for faktisk bruk.

3) Fleksibilitet: En ekstern samarbeidspartner har store ressurser, og vil kunne delegere konsulenter i sammenheng med nødvendig kapasitet.

4) Øke inntekter: En ekstern partner legger til rette for verdiskapende oppgaver, samt frigjøring av tid til kjernevirksomheten. Et økt fokus på det som genererer inntekt til selskapet.

5) Frigjøring av tid og ressurser: ved å outsource adminstrasjonsoppgaver, vil man kunne bruke mer tid på å utvikle kjernevirksomheten i din bedrift. De ansatte kan fokusere på de problemene de er ansatt for å løse, og kan heller sette til side de oppgavene som ikke krever deres kompetanse å utføre.

Når et land er i verdenstoppen på produktivitet og kompetanse ligger en konkurransefordel i det å utnytte ressursene til det fulle.

En undersøkelse Infotjenester utførte blant 600 norske ledere bekrefter konklusjonen om at ledere ikke får tid til å lede. I gjennomsnitt svarte lederne at de brukte to av fem arbeidsdager til administrasjon og rutiner. Hvordan prioriterer din bedrift ressursene?


Your Headway AS

Et norsk selskap, spesialisert på å leie ut nearshore team til norske bedrifter.

Bruk oss gjerne som samtalepartner for å finne ut om eksterne administrasjonsteam er riktig verktøy for ditt behov. Kontakt oss.

Comments


bottom of page