top of page

Kjenn dine kollegers eksterne preferanser - Mal

Å kjenne til dine kollegers eksterne preferanser er viktig for effektiv kommunikasjon og samarbeid ettersom fjernarbeid blir mer vanlig. Noen kolleger foretrekker kanskje å ha videosamtaler for mer ansikt-til-ansikt interaksjon, mens andre kanskje foretrekker skriftlig kommunikasjon gjennom e-post eller meldingsplattformer. Det er også viktig å ta hensyn til tidssoner og tidsplaner når du planlegger møter eller tidsfrister. Å forstå individuelle preferanser og tilpasse seg dem kan bidra til å skape et produktivt og inkluderende eksternt arbeidsmiljø. Regelmessig sjekke inn med kolleger om deres eksterne preferanser og gi muligheter for tilbakemelding kan ytterligere forbedre eksternt samarbeid.


Den enkleste måten å kjenne dine kollegers eksterne preferanser på er å bruke denne malen og gjøre den offentlig intern for alle.Hvordan"-veiledning til meg


Tips: Poenget med dette er å lære å kommunisere og samarbeide jevnt. Alle lager en veiledning for hvordan jeg jobber.


👋 Det grunnleggende du bør vite om meg

Dette er i utgangspunktet det vi allerede har på «Hvem er vi»-siden. En om deg, hvor du kommer fra og hvordan du kom hit, kanskje litt om hva du gjør på fritiden. Alt som ikke er arbeidsrelatert som kan være nyttig å vite, passer også her!


☀️ Arbeidstid og fritid

Jobber du en typisk 9-5, gjør fokusarbeid til bestemte tider osv.?


☎️ Kommunikasjonskanaler

 • Slakk → Er du alltid online?

 • E-post → Har du en tendens til å svare umiddelbart? Melding om natten? Forventer du umiddelbare svar?

 • Møter → Kan folk bare bestille tid, eller bør de spørre først? Foretrekker du møteblokker, eller buffertid mellom dem?

 • Telefon → Gir du til og med kollegaer et nummer?


🐝 Slik jobber jeg best

 • Kontor? Fjernkontroll?

 • Lange fokusperioder, eller bytte kontekst?

 • Jobber du alene, eller sammenkobling?

 • Informasjon, forhåndsforskning, idédugnad?


💪 Der jeg tilfører mest verdi

Ring frem ferdigheter du har som noen kan komme til deg for.


🏋️ Hva jeg ikke er like god på

Dette vil hjelpe folk å vite noen ting som du allerede er klar over og adresserer (eller ikke), men kanskje gjør.


🙏 Hvordan jeg gir og mottar tilbakemelding

 • Hvordan vil du gi/få tilbakemelding?

 • Hvor ofte bør det skje?

 • Bør det være umiddelbart eller gjennomtenkt?

 • Hvor direkte pleier du å gi/ønske å motta tilbakemelding?


😍 Hva motiverer meg/Hva jeg vil gjøre mer av

Hva får deg til å komme på jobb hver dag? Bli begeistret for et prosjekt?

Hva slags ting vil du jobbe mer med?


🙇 Mine forventninger til andre

 • Hvordan etablerer du arbeidsforhold?

 • Hva forventer du av kollegene, teamet, selskapet?

 • Hvis du er administrator, kan du lage en separat direkterapportmelding her, hvis den er annerledes


Kjenn dine kollegers eksterne preferanser

Etter å ha fullført denne malen og gjort den offentlig med teamet ditt kan du være sikker på å være på samme side med kollegene dine.


Lykke til!

bottom of page