top of page

"MAL" - Kjenn dine kollegers preferanser på kommunikasjon


Å kjenne til dine kollegers preferanser på kommunikasjon internt er viktig for effektiv kommunikasjon og samarbeid ettersom fjernarbeid blir mer vanlig. Noen kolleger foretrekker kanskje å ha videosamtaler for mer ansikt-til-ansikt interaksjon, mens andre kanskje foretrekker skriftlig kommunikasjon gjennom e-post eller meldingsplattformer. Det er også viktig å ta hensyn til tidssoner og tidsplaner når du planlegger møter eller tidsfrister. Å forstå individuelle preferanser og tilpasse seg dem kan bidra til å skape et produktivt og inkluderende eksternt arbeidsmiljø. Regelmessig sjekke inn med kolleger om deres eksterne preferanser og gi muligheter for tilbakemelding kan ytterligere forbedre eksternt samarbeid.

People in the office talking

Den enkleste måten å kjenne dine kollegers eksterne preferanser på er å bruke denne malen og gjøre den offentlig intern for alle.


Kjenn dine kollegers preferanser på kommunikasjon

Mal - Hvordan-veiledning til meg


Tips: Poenget med dette er å lære å kommunisere og samarbeide jevnt. Alle lager en veiledning for hvordan jeg jobber.


👋 Det grunnleggende du bør vite om meg

Dette er i utgangspunktet det vi allerede har på «Hvem er vi»-siden. En om deg, hvor du kommer fra og hvordan du kom hit, kanskje litt om hva du gjør på fritiden. Alt som ikke er arbeidsrelatert som kan være nyttig å vite, passer også her!


☀️ Arbeidstid og fritid

Jobber du en typisk 9-5, gjør fokusarbeid til bestemte tider osv.?


☎️ Kommunikasjonskanaler

 • Slakk → Er du alltid online?

 • E-post → Har du en tendens til å svare umiddelbart? Melding om natten? Forventer du umiddelbare svar?

 • Møter → Kan folk bare bestille tid, eller bør de spørre først? Foretrekker du møteblokker, eller buffertid mellom dem?

 • Telefon → Gir du til og med kollegaer et nummer?


🐝 Slik jobber jeg best

 • Kontor? Fjernkontroll?

 • Lange fokusperioder, eller bytte kontekst?

 • Jobber du alene, eller sammenkobling?

 • Informasjon, forhåndsforskning, idédugnad?


💪 Der jeg tilfører mest verdi

Ring frem ferdigheter du har som noen kan komme til deg for.


🏋️ Hva jeg ikke er like god på

Dette vil hjelpe folk å vite noen ting som du allerede er klar over og adresserer (eller ikke), men kanskje gjør.


🙏 Hvordan jeg gir og mottar tilbakemelding

 • Hvordan vil du gi/få tilbakemelding?

 • Hvor ofte bør det skje?

 • Bør det være umiddelbart eller gjennomtenkt?

 • Hvor direkte pleier du å gi/ønske å motta tilbakemelding?


😍 Hva motiverer meg/Hva jeg vil gjøre mer av

Hva får deg til å komme på jobb hver dag? Bli begeistret for et prosjekt?

Hva slags ting vil du jobbe mer med?


🙇 Mine forventninger til andre

 • Hvordan etablerer du arbeidsforhold?

 • Hva forventer du av kollegene, teamet, selskapet?

 • Hvis du er administrator, kan du lage en separat direkterapportmelding her, hvis den er annerledes


Kjenn dine kollegers eksterne preferanser

Etter å ha fullført denne malen og gjort den offentlig med teamet ditt kan du være sikker på å være på samme side med kollegene dine.


Lykke til!

Comments


bottom of page