top of page

Eksterne team som en konkurransefordel - Your Headway

Den viktigste oppgaven til Your Headway er å frigjøre tid til det som er viktig for kunden.


Små og mellomstore bedrifter kan spesielt oppleve at de har for mange arbeidsoppgaver fordelt på få ressurser. De kunne foretrukket en avlastning men på grunn av det økonomiske perspektivet eller på grunn av oppgavene ikke fyller en fullværdig rolle avventer. En annen vanlig grunn til å benytte seg av eksterne team er bedriftens ønske om å fokusere flere ressurser på kjernevirksomheten, og verdiskapning. eksterne administrasjonsteam kan dermed brukes for å gjøre de oppgavene som egentlig ikke krever bedriftens spesialkompetansen å gjennomføre.


I Skandinavia er det en kjent sak at lønnskostnadene utgjør en betydelig del av de totale kostnadene. Likevel har mange bedrifter et tradisjonelt syn på ressursstyring og produktivitet der alle roller inneholder litt av alt. En direktør sitter fortsatt med reiseregningene sine, salgslister og "punching" oppgaver. Dette er en betydelig kostnad for bedriften når de mest sentrale ressursene blir okkupert av oppgaver som ikke krever deres spesialkompetanse. Eksterne team kan dermed redusere kostnaden på at de oppgavene utføres betraktelig, og frigjøre tid til de viktigste oppgavene.


  • Frigjør mer tid til å fokusere på bedriftens kjerneforretning

  • Reduser arbeidskostnadene og større forutsigbarhet i budsjettet

  • Numerisk fleksibilitet

Behovet for assistanse varierer fra bedrift til bedrift. Your Headway har kunder som trenger assistanse til årlige prosjekter, enkelthendelser, og mer faste engasjementer. For å se om dette kan være en bidragsyter for din bedrift kan du sette opp de potensielle oppgavene du til fordel kunne satt bort. Daglige gjøremål, ukentlig oppgaver og utviklingsoppgaver. En virtuell assistent trenger ikke være personlig og kan støtte flere personer.


Eksempel fra tidligere kunde:


Daglige gjøremål - Er det noen oppgaver som bør følges opp daglig


• E-post håndtering og sortering av felles email

• Følge opp bekreftelser fra leverandører og sende ut bestillinger.

• Administrasjon av sosiale medier (Facebook-side, twitter og Google+)

• Blogging  

Ukeoppgaver - Oppgaver som må følges opp ukentlig


• Opprette din ukeplan

• kommunikasjon med leverandører

• Logistikk

• Repeterende innkjøp

• Data entry

• Håndtere kundelister med tilbud/ordre

• Kontroll av online anmeldelser av selskapet

• Redigere og laste opp bilder/videoer til sosiale kanaler

• Grunnleggende revisjon  


Utviklingsoppgaver - Dette er oppgaver som vil vokse i takt med selskapet


• Støtte for å dekke e-post

• Blogging

• Date (informasjon) håndtering

• Kontakt med kunder og leverandører


Comments


bottom of page