top of page

Timelønnen reflekterer antall fisk vi fanger på en time

Norge er i verdensklassen på produktivitet, høyere utdanning og velferd, og vi lager et sett med varer som verden setter pris på. Dermed kan nordmenn dra nytte av de høye prisene til å skape konkurransefordeler nasjonalt og internasjonalt.


Bak hver nordmann står en lang rekke maskiner. Det ligger år med skolegang, det finnes et godt fungerende samfunnsapparat og det finnes en visshet om et sosialt system som garanterer trygghet. Det betyr at når en norsk arbeider går til arbeidet, er han i stand til å levere en innsats som ligger i verdenstoppen når det gjelder produktivitet. Nordmenn er produktive fordi vi har de verktøyene som kreves, er høyt utdannede og nyter godt av en effektiv samfunnsorganisering. SSB nevner at hver norske arbeidstime gir stor leveranse.

Det betyr at en norsk arbeidstime er verdifull, og dermed prises høyt. Økonomer sier at

fiskeri i Norge er kapitalintensivt, mens fiskeri i Portugal er arbeidsintensivt. Forskning viser

at den norske fiskeren får flere fisk per time enn den portugisiske.


Den norske timelønnen

Den norske fiskernes timelønn svarer til det antall fisk han fanger på en time. Han har en

moderne utrustet båt hvor utplassering av garn utnytter motorkraft. Han bygger på

forskeres studier av fiskens vandringsmønstre, og han kan forstå disse studiene fordi han ikke

bare kan lese og skrive, men tolke deres argumentasjon. Kapitalen som hjelper fiskeren

i Norge, gjør han svært effektiv. Den norske arbeidstimen er meget verdifull. I neste omgang betyr det at arbeidstimen gir høy lønn. I siste instans presses dette over på

priser. Fra fiskerens historie ser vi at vi har opparbeidet en spesiell kompetanse på enkelte

fagområder, og at vi jobber kapitalintensivt. En kompetanse som bør utnyttes til det fulle.

Likevel har flere bedrifter en organisering av arbeidsoppgaver der alle gjør litt av alt, og der

de kunnskapsrike ressursene brukes på oppgaver som egentlig ikke krever deres kompetanse å utføre.


Vi gjør det raskt, effektivt og sikkert, og med nearshoring kan vi fokusere på våre styrker.


Takk for tiden din!

Team Your Headway

Comments


bottom of page