Personvernerklæring

1. Behandlingsansvarlig
På vegne av Your Headway AS kan behandlingsansvarlig kontaktes på Personvern@yourheadway.no for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Vi lagrer også selskapet navnet tilknyttes

 
3. Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Gi kundene våre en trygg og god kjøpsopplevelse. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

 
4. Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

 
5. Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/

 
6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. I de tilfeller 3. parts leverandører bistår, kan kontakt- og brukerinformasjon bli utvekslet med disse. Ingen personopplysninger vil deles med 3. parter for markedsføringsformål. Vi vil ikke dele, selge eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre utover det som er nevnt, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 
7. Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år. I systemene lagres personopplysninger i tråd med bokføringslovens §13. Disse opplysningene blir anonymisert eller slettet når den pliktige oppbevaringstiden på 5 år er utløpt.

 
8. Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 
9. Personvernombud
Vi har et personvernombud som kan kontaktes på: personvern@yourheadway.no, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

 
10. Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 
Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

CTD@yourheadway.no & Personvern@yourheadway.noYour Headway AS


Du har blant annet: ​
• Rett til innsyn i bruk av dine personopplysninger (GDPR artikkel 15)
• Rett til utlevering av dine personopplysninger (GDPR artikkel 20)
• Rett til å fremme en innsigelse (GDPR artikkel 21)
• Rett til å be om korrigering av opplysninger (GDPR artikkel 16)
• Rett til å få dine personopplysninger slettet eller at behandlingen begrenses
(GDPR artikkel 17 og 18) ​
 
Hvis du mener vi behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag eller på andre måter ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter, henvender du deg til oss.
 
Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og normalt innen 15 dager. ​ Du kan også klage til Datatilsynet, men vi anmoder deg om først å kontakte oss slik at eventuelle misforståelser kan avklares på beste måte. ​