top of page

Så mye koster det å ansette en ny fulltidsansatt internt

Det er en kjent sak at lønnskostnader utgjør en betydelig del av de totale kostnadene for en bedrift. Derfor er det viktig å bruke ressursene riktig og produktivt for å forsvare kostnadene for hver enkelt ansatt. Men hva inkluderes egentlig i kostnadene?


I eksempelet nedenfor ser vi på kostnadene for en ansatt med gjennomsnittlig lønn på 550 000 kroner (SSB 2019: Gjennomsnittslønn 567 480 NOK), inkludert feriepenger. Med de forutsetningene som er oppgitt nedenfor, ender vi opp med en timekostnad på... Finn kalkulatoren og prøv selv lenger ned.Hva inkluderes i totalkostnaden for en ansatt? Kostnader som sykefravær er lett å glemme når du skal regne ut hva en ansatt egentlig koster. Sintef-tall viser at en ukes sykefravær i snitt koster norske arbeidsgivere rundt 15 000 kroner. Dette inkluderer kostnader knyttet til produksjonstap samt å dekke vikar- og overtidskostnader. Her har vi delt kostnadene inn i direkte og variable indirekte kostnader:


Lønnskostnader:

 • Lønn og feriepenger

 • Arbeidsgiveravgift

 • Pensjon

 • Forsikringer

 • Firmabil

Indirekte kostnader:

 • Kontorkostnader (lokale og drift)

 • Kostnader til kontorutstyr (elektronikk, møbler, printer, etc.)

 • Velferdskostnader

 • Kurs og egenutvikling

 • Administrasjon

 • Reise

 • Opplæring

 • Sykedager

 • Private gjøremål eller ineffektiv arbeidstid

 • Overtid

Eksempel fra smartepenger.no-kalkulatoren beregner hva det egentlig koster arbeidsgiveren per time. Så mye koster en norsk ansatt med gjennomsnittslønn på 550 000 kroner i året.

Kostnadsforutsetninger:

 • Årslønn: 550 000

 • Feriepenger: 12%

 • Arbeidsgiveravgift: 14,1%

 • Pensjonsinnskudd: 4%

 • Forsikringer: 10 000

 • Firmabil: 0

 • Kontorkostnad: 30 000

 • Diverse utstyr til kontor: 20 000

 • Opplæring (andres tid som blir brukt): 50 000

 • Reisekostnader: 5 000

 • Kurs & egenutvikling: 10 000

 • Velferdskostnader: 20 000

 • Andre kostnader: 20 000

Forutsetninger om arbeidstid:

 • Antall dager i jobb: 230

 • Sykefravær/annet fravær (dager): 10

 • Antall timer per dag private formål: 0,5

Kostnader:

 • Lønn: 491 071

 • Feriepenger (12%): 58 929

 • Arbeidsgiveravgift: 82 062

 • Pensjonskostnad: 22 000

 • Andre kostnader: 165 000

Sum kostnader: 819 062 per år Kostnad per time: 532


En tommelfingerregel er å legge til 30 % på brutto årslønn for å finne de forventede totale kostnadene. Likevel har det vist seg at de variable kostnadene kan føre til en høyere kostnad per ansatt.


På grunn av de høye kostnadene kan en hybrid løsning mellom fast ansatte og nearshore-ressurser være en god løsning for å redusere arbeidskostnadene.


Lykke til!


Comentarios


bottom of page