top of page
  • Forfatterens bildeYour Headway AS

Så mye koster det å ansette en ny fulltidsansatt internt

Oppdatert: 14. jul. 2021

Det er en kjent sak at lønnskostnaden utgjør en betydelig del av de totale kostnadene til en bedrift. Det er derfor viktig at ressursene brukes rett og produktivt for å forsvare kostnadene til den enkelte ansatte. Men hva ligger i kostnaden?

Fra eksempelet under ser vi på kostnadene til en ansatt med snittlønn 550 000 kroner i lønn (SSB 2019: Snittlønn 567 480 NOK), inkludert feriepenger. Med alle forutsetningene som er gjort nedenfor havner arbeidstaker med en timekostnad på..... Finn kalkulatoren og prøv selv lenger ned.


Hva ligger i totalkostnaden for en ansatt?

Kostnader som sykefravær er lett å glemme når du skal regne med hva en ansatt egentlig koster. Sintef-tall viser at en ukes sykefravær i snitt koster norske arbeidsgivere rundt 15.000 kroner. Det inkluderer kostnader knyttet til produksjonstap, samt å dekke vikar og bruk av overtid. Under har vi kategorisert de direkte kostnadene og de variable indirekte kostnadene:


Lønnskostnader

-Lønn og feriepenger

-Arbeidsgiveravgift

-Pensjon

-Forsikringer

-Firmabil


Indirekte kostnader

-Kontorkostnader (Lokalet og drift)

-Kostnader til kontor (elektronikk, møbler, printer ect.)

-Velferdskostnader

-Kurs og egenutvikling

-Administrasjon

-Reise

-Opplæring

-Sykedager

-Private gjøremål eller ineffektiv arbeidstid

-Overtid


Eksempel fra smartepenger.no kalkulatoren beregner hva det egentlig koster arbeidsgiveren per time. Så mye koster en norsk ansatt med snittlønn på 550 000 kroner i året.


Kostnadsforutsetninger:


Årslønn: 550 000

Feriepenger: 12%

Arbeidsgiveravgift: 14,1 %

Pensjonsinnskudd: 4%

Forsikringer: 10 000

Firmabil: 0

Kontorkostnad: 30 000

Diverse utstyr til kontor: 20 000

Opplæring (andres tid som blir brukt): 50 000

Reisekostnader: 5 000

Kurs & egenutvikling: 10 000

Velferdskostnader: 20 000

Andre kostnader: 20 000


Forutsetninger om arbeidstid:


Antall dager i jobb: 230

Sykefravær/annet fravær (dager): 10

Antall timer per dag private formål: 0,5


Kostnader:

Lønn: 491 071

Feriepenger (12%): 58 929

Arbeidsgiveravgift: 82 062

Pensjonskostnad: 22 000

Andre kostnader: 165 000


Sum kostnader: 819 062 i året

Kostnad per time: 532


En tommelfingerregel er at du finner de forventede totale kostnadene ved å legge til 30 % på brutto årslønn. Likevel har det vist seg at de variable kostnadene kan føre til en høyere kost per ansatt.


På grunn av de høye kostnadene kan en hybrid løsning mellom faste ansatte, og nearshore ressurser være en god løsning for å redusere arbeidskostnadene.


Lykke til!


427 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page