top of page

Ingen ansatte behøver å møte på jobben

En fremtid der alle jobber remotely? Vi ble alle satt på hjemmekontor og jobbet tilnærmet likt som virtuelle assistenter. Det å jobbe remote, vil bare bli mer og mer vanlig. Samtidig som selskaper nå har tatt på seg en investering for å tilrettelegge for å jobbe godt hjemmefra etter COVID-19. Kanskje er vi nå midt i prosessen til å forme fremtidens arbeidsplass?


Twitter gikk nylig ut med en offentlig kunngjøring der de sa at "Ingen ansatte behøver å møte på jobben". En talsperson fra Twitter bekreftet avgjørelsen overfor Guardian, og sa at selskapet var "et av de første selskapene som gikk til en hjemmefra-modell" på grunn av Covid-19, men forventer ikke å være en av de første som kom tilbake til kontorene.


“The past few months have proven we can make that work. So if our employees are in a role

and situation that enables them to work from home and they want to continue to do so forever, we will make that happen.”


Her hjemme har vi sett samme trend, onsdag kveld ga Telenor-sjef Sigve Brekke beskjed til alle ansatte om de framover kunne jobbe hvor de ville og ikke trenger å møte fysisk på arbeidsplassen. Brekke mente COVID-19 hadde vært en øyeåpner for hvordan en bedrift kan drives.


– Dette gir alle fleksibilitet og har vist seg å være mer effektivt for oss. Vi får koblet flere mennesker sammen og bryter med det klassiske hierarkiet i en bedrift. Jeg tror dette er framtidens arbeidsplass, sier Brekke.

Han sier det var viktig å ta en beslutning om at de ansatte kan fortsette med dagens ordning nå, mens de fremdeles er hjemme, og ikke vente til folk er tilbake på arbeidsplassen.


Forskjellen med nearshore team og egne ansatte reduseres betraktelig dersom hjemmekontor er en ny standard. Egne ansatte har åpenbare fordeler, men det har også sin pris. Kan du leve med et team medlem som snakker engelsk og ikke sitter i samme lokaler som deg? Bygg team uten risiko med nearshore-ressurser. Rekrutter støtten du trenger, og fokuser på kjerneaktivitetene. Nearshore-ressurser i kombinasjon med egne ansatte vil gi en fleksibel og kostnadseffektiv måte å nå deres mål på.


Mvh, Team Your Headway AS

Opmerkingen


bottom of page