top of page

Hva koster en Tech-Recruiter


Hva koster en tech recruiter?


I dagens teknologidrevne verden er etterspørselen etter dyktige teknologispesialister høyere enn noensinne. Bedrifter av alle størrelser og bransjer søker etter talentfulle tech-profesjonelle som kan hjelpe dem med å utvikle innovative produkter, forbedre sin digitale tilstedeværelse og drive virksomheten fremover. Men å finne og ansette de rette kandidatene kan være en utfordring i seg selv. Dette er der tech-recruiteren kommer inn i bildet.

En tech recruiter er en rekrutteringsekspert som er spesialisert på å identifisere, evaluere og ansette teknologitalenter. De har en dyp forståelse av tekniske ferdigheter, markedsutvikling og bransjetrender, og er i stand til å finne de rette kandidatene som matcher selskapets behov. Men hva er kostnaden for å benytte seg av en tech recruiter?

Det er viktig å merke seg at kostnadene ved å ansette en tech recruiter kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert geografisk plassering, erfaring og renommé til rekrutteringsbyrået, og omfanget av rekrutteringsbehovet til bedriften. Her er noen vanlige kostnadsfaktorer å vurdere:

  1. Honorarer: Tech-recruiteren vil vanligvis kreve et honorar for sine tjenester. Dette kan være basert på en prosentandel av kandidatens årlige lønn eller en fast pris per ansettelse. Honorarene varierer, men typisk ligger de i området 15-30% av den ansattes lønn. Jo høyere stillingen er, desto høyere kan honoraret være.

  2. Annonseringskostnader: I tillegg til rekrutteringshonoraret kan det være kostnader knyttet til annonsering av stillingen. Tech-recruitere kan bruke ulike plattformer og kanaler for å nå ut til potensielle kandidater, og disse kostnadene kan variere.

  3. Interne kostnader: Bedriften kan også pådra seg interne kostnader i rekrutteringsprosessen. Dette kan omfatte tid brukt av interne ansatte på intervjuer, screening av CV-er og koordinering av rekrutteringsprosessen. Det er viktig å vurdere disse kostnadene i tillegg til de eksterne kostnadene ved å bruke en tech recruiter.

  4. Tidsramme: Rekrutteringsprosessen kan ta tid, og det er viktig å vurdere kostnadene knyttet til ventetid og tap av produktivitet. Å bruke en tech recruiter kan bidra til å fremskynde prosessen ved å identifisere kvalifiserte kandidater og redusere tiden brukt på å søke gjennom store mengder søknader.

  5. Kvalitet og passform: Selv om det kan være kostbart å benytte seg av en tech recruiter, kan det være en god investering for å sikre at bedriften ansetter de rette kandidatene. Tech-recruiteren vil jobbe for å forstå bedriftens behov og finne kandidater som både har de nødvendige tekniske ferdighetene og passer godt inn i bedriftskulturen. Å ansette feil person kan være dyrt på sikt i form av redusert produktivitet eller høyere omkostninger knyttet til rekruttering av en ny kandidat.

Det er viktig å merke seg at disse kostnadsfaktorene er generelle retningslinjer, og at det kan være variasjoner avhengig av spesifikke omstendigheter og avtaler mellom bedriften og tech-recruiteren.


Dersom selskapet ønsker å skalere med mere enn 6 ansatte i løpet av et år så kan innleie av en rekrutterer være aktuelt. Her Betaler du en konsulentpris for innleie, men ikke på successfee. De fleste byråer tilbyr dette også, så hør gjerne med de enkelte.


Konklusjonen er at kostnadene ved å benytte seg av en tech recruiter kan variere, men det kan være en verdifull investering for bedrifter som ønsker å ansette de beste teknologitalentene. Å finne og rekruttere høyt kvalifiserte tech-profesjonelle er en utfordring i dagens konkurransedyktige arbeidsmarked, og en tech recruiter kan bidra til å effektivisere prosessen og sikre at bedriften ansetter talentene som trengs for å lykkes i dagens teknologidrevne verden.


Lykke til! Your Headway AS

bottom of page