top of page

Hva koster rekrutteringsbyrå?


Animation of Money
Animation of Money


Tips for å Bruke Rekrutterere Effektivt - Og Hvorfor Du Bør Velge Spesialiserte Rekrutterere

Å finne riktig talent til din virksomhet kan være en utfordrende oppgave. Det krever tid, innsats og ekspertise for å finne personer som ikke bare har nødvendige ferdigheter, men også passer godt inn i bedriftskulturen. Mange bedrifter benytter seg av rekrutteringsbyråer eller rekrutterere for å effektivisere ansettelsesprosessen og dra nytte av deres bransjekunnskap. I denne artikkelen vil vi utforske noen verdifulle tips for å bruke rekrutterere effektivt og fordelene ved å velge spesialiserte rekrutterere.
Tips for å Bruke Rekrutterere Effektivt:

  1. Definer Dine Behov Tydelig: Før du engasjerer en rekrutterer, ta deg tid til å grundig definere stillingsbeskrivelser og kvalifikasjoner du søker etter. Gi rekruttereren en detaljert beskrivelse av stillingen, nødvendige ferdigheter og hvilken kulturell match du ser etter hos potensielle kandidater. Dette vil hjelpe rekruttereren å fokusere på de rette kandidatene og spare tid og innsats for begge parter.

  2. Velg Riktig Rekrutterer: Ikke alle rekrutterere er like, og hver kan spesialisere seg innen ulike bransjer eller jobbroller. Forsk og velg en rekrutterer eller rekrutteringsbyrå som har erfaring og ekspertise innen din bransje og de spesifikke rollene du ønsker å ansette for. En spesialisert rekrutterer vil ha bedre forståelse for talentpoolen, utfordringene og kravene spesifikke for din bransje.

  3. Åpen Kommunikasjon: Etablér tydelige kommunikasjonslinjer med rekruttereren gjennom hele ansettelsesprosessen. Regelmessige oppdateringer og tilbakemeldinger er essensielt for å sikre at rekrutteringsinnsatsen er i tråd med forventningene dine. Å gi rask tilbakemelding på kandidatprofiler og intervjuer vil hjelpe rekruttereren å forbedre søket og finne bedre tilpassede kandidater.

  4. Forstå Rekrutteringsprosessen: Sett deg inn i rekrutteringsprosessen som rekruttereren eller byrået benytter seg av. Å vite tidsrammen, metoder for kandidatsøking og evalueringskriteriene vil hjelpe deg å håndtere dine egne forventninger og gjøre prosessen mer effektiv.

  5. Diskuter Honorarer og Garantier: Forstå rekruttererens prisstruktur og eventuelle garantier de tilbyr. De fleste rekrutterere tar et honorar basert på en prosentandel av den ansatte kandidatens lønn. Avklar hva som skjer hvis den ansatte kandidaten forlater selskapet innen en spesifisert periode, da mange rekrutterere gir erstatningsgarantier.


Hvorfor Velge Spesialiserte Rekrutterere:

  1. Bransjekunnskap: Spesialiserte rekrutterere har dyp innsikt i den bransjen de betjener. De forstår de spesifikke ferdighetene som kreves, vanlige utfordringer og de nyeste bransjetrendene. Denne ekspertisen gjør at de enkelt kan identifisere de mest passende kandidatene.

  2. Bredere Talentnettverk: Spesialiserte rekrutterere har et omfattende nettverk av kandidater med relevante ferdigheter og erfaring. De har tilgang til passive kandidater (de som ikke aktivt søker jobb) som kanskje er perfekte for din virksomhet, men ikke aktivt søker etter stillinger.

  3. Kvalitet Fremfor Kvantitet: Spesialiserte rekrutterere prioriterer kvalitet fremfor kvantitet. De fokuserer på å presentere kandidater som matcher dine krav tett, noe som sparer tid og innsats i screeningsprosessen.

  4. Raskere Ansettelsesprosess: På grunn av bransjekunnskapen og kandidatnettverket, kan spesialiserte rekrutterere fremskynde ansettelsesprosessen. De kan raskt identifisere og kontakte potensielle kandidater, noe som reduserer tiden det tar å fylle ledige stillinger.

  5. Kulturell Passform: Spesialiserte rekrutterere forstår betydningen av kulturell passform i en organisasjon. De vurderer ikke bare tekniske ferdigheter, men også myke ferdigheter og verdier som passer inn i bedriftskulturen din.Hva koster rekrutteringsbyrå

Hva koster det å bruke et Rekrutteringsbyrå? Rekrutteringsbyråer tar vanligvis et honorar som utgjør mellom 18-25% av kandidatens årslønn, i tillegg til kostnader for annonsering som vanligvis ligger rundt 15 000 kroner. For eksempel, hvis du har en kandidat med en årslønn på 750 000 kroner, kan kostnadene for rekruttering variere mellom 150 000 og 203 000 kroner.


Det er viktig å merke seg at prisene i rekrutteringsbransjen kan variere betydelig. Derfor bør du alltid be om tilbud fra flere aktører for å få et godt sammenligningsgrunnlag. I tillegg er det lurt å undersøke hvilke andre krav de har til rekrutteringsprosessen. Noen byråer fakturerer både for kostnader og honorar, mens andre tilbyr faste priser. Det avgjørende er at den totale prisen er akseptabel for deg og din bedrift.


Videre er det viktig å spørre om rekrutteringsbyrået krever eksklusiv rett til oppdraget. Dette betyr at du som arbeidsgiver ikke kan søke etter kandidater selv eller bruke andre rekrutteringsbyråer samtidig. Hvis byrået krever eksklusiv rett, bør du forhandle om en redusert pris som reflekterer denne begrensningen.


Ved å være grundig i dine forespørsler og forhandlinger med rekrutteringsbyråer, kan du finne den beste løsningen som passer dine behov og budsjettkrav. Å investere i et pålitelig og kompetent rekrutteringsbyrå kan være en verdifull investering for å sikre at du får de beste kandidatene som bidrar til suksess og vekst for din bedrift.


Hos Your Headway har vi en lean organisasjon, og du betaler dermed kun for dette oppdraget, og ikke for kostnaden for andre ansatte enn den som bistår deg. Vi kan dermed påstå at vi er markedsledende på pris, og fleksibilitet for SMB selskaper.
Slik fungerer et rekrutteringsbyrå:


De fleste rekrutteringsbyråer har en metodisk tilnærming til rekruttering, og denne prosessen er ofte delt inn i flere faser som til sammen utgjør rekrutteringsprosessen.


Fase 1: Definering av krav Rekrutteringsoppdraget starter vanligvis med en samtale mellom arbeidsgiveren og rekruttereren. Her blir de viktigste kravene til stillingen definert, samtidig som arbeidsgiveren og rekrutteringsbyrået blir enige om hvilke faglige og personlige egenskaper de ønsker å søke etter hos kandidatene.


Fase 2: Utarbeidelse av stillingsannonse når kravene til stillingen er avklart, utarbeider rekrutteringsbyrået en engasjerende stillingsannonse som skiller seg ut fra mengden. Noen byråer, som Ansettr, tar det enda et skritt videre og lager en skreddersydd karriereside.

Karrieresiden fungerer som et digitalt «prospekt» som viser potensielle kandidater hvorfor de bør jobbe i bedriften. Her fremheves fordelene ved å velge bedriften som arbeidsgiver, presentert gjennom engasjerende innhold, inkludert video, tekst og bilder.


Fase 3: Markedsføring av stillingen Når stillingsannonsene (og kanskje karrieresidene) er publisert, må stillingene markedsføres. Mange byråer legger ut stillingene på plattformer som Finn.no, og noen benytter også sosiale medier, som har vist seg å være svært effektivt.

Fordelen med sosiale medier er at man når ut til kandidater som ikke aktivt søker etter jobb. Faktisk viser undersøkelser at over 50 % av arbeidstakere ikke aktivt søker etter jobb, men vil vurdere å bytte jobb om en spennende mulighet byr seg.


Fase 4: intervju Neste fase innebærer telefonintervju med kandidatene som har søkt på stillingen. Alle kandidater bør kontaktes, og formålet med samtalene er å avdekke om kandidatene passer kravprofilen og faktisk er motivert til å bytte jobb.


Fase 5: Seleksjon etter at førstegangsintervjuene er gjennomført, presenterer byrået de beste kandidatene. Hos Ansettr bruker vi et digitalt rekrutteringssystem som gir tilgang til kandidatenes jobbsøknader, CV og vår vurdering av kandidatene. Sammen bestemmer vi hvilke kandidater som skal inviteres til jobbintervju.


Fase 6: Jobbintervju Når du har valgt ut de mest interessante kandidatene, er det tid for jobbintervjuer. Dette gjennomføres ofte med kolleger fra arbeidsplassen, men du kan også ha med en rekrutteringsrådgiver fra rekrutteringsbyrået.


Fase 7: Utvelgelse og referansesjekk Etter intervjuene diskuteres kandidatene, og det gjennomføres også referansesjekk før tilbud til slutt sendes til den kandidaten du likte best.


Lykke til!

Comments


bottom of page