top of page

Arbeid effektivt hjemmefra

Stadig flere nordmenn blir bedt om å jobbe hjemmefra for å redusere risikoen for ytterligere spredning av korona viruset. Dette gjør arbeidsgiver for å verne bedriftens viktigste ressurser: de ansatte, og for å ta del i den nasjonaledugnaden.


Hvordan jobbe effektivt hjemmefra?

Med hjemmekontor stilles det krav til selvdisiplin. Hvordan kan man faktisk få arbeidet unnagjort og ikke ende opp foran TV-en eller oppvasken?


Som spesialister på eksterne team er vi i Your Headway godt kjent med å jobbe eksternt. Vi ønsker å hjelpe deg med å dele noen av våre tips. Når kommunikasjonen ikke lenger skjer via fysisk oppmøte, vil man møte noen utfordringer som for eksempel: kommunikasjonsverktøy, tillit, lederstiler og arbeidsrytme. Til tross for geografisk avstand, kan tilstedeværelsen oppretholdes med jevnlig kontakt. En god arbeidsrytme hjemmefra kan også være utfordrende, og det er dette vi skal gå videre inn på i dette innlegget.


Med dagens teknologiske løsninger er det mulig å håndtere alt fra prosjektsamarbeid til videokonferanser uansett hvor du befinner deg i verden. Dersom du vanligvis ikke jobber mye hjemmefra, bruk denne muligheten til å finne din måte å jobbe mest produktivt. Hvordan jobbe effektivt virtuelt hjemmefra?


En bedre arbeidshverdag hjemmefra

Det er flere forutsetninger for en god arbeidshverdag virtuelt hjemmefra. Det er viktig å finne en balanse der du er mentalt forberedt og tilstede, har etablert faste rutiner med jevnlig kontakt med kolleger.


Mentalt forberedt

Selv om pendling og reising med offentlig transport til og fra jobb er noe de aller færreste trives med, er dette den tiden av dagen hvor mange forbereder seg mentalt til at arbeidsdagen skal starte. Skal du jobbe hjemmefra vil du miste denne muligheten, og det kan derfor være lurt å sette av en liten periode hver morgen til å fokusere mot arbeidsdagen før du faktisk starter med aktivt arbeidsoppgaver.


Start dagen med å få unna de private gjøremålene du må få gjort iløpet av dagen. Får du unna slike små gjøremål like etter frokost, er det lettere å forberede seg mentalt på arbeidet du har fremfor deg.


Etabler faste rutiner

Det kan være utfordrerne å etablere rutiner når arbeidsdagen er utenom det normale. Det er i de ustrukturerte rammene det er viktigere enn noen gang med rutiner. Sørg for å lage rutiner for både arbeid og alt annet som må gjøres hjemme, da blir det lettere å fokusere på det som er viktig. Rutiner for rengjøring i hjemmet hindrer deg i å tenke på hybelkaniner, oppvasken og andre ting som må ordnes i løpet av arbeidsdagen.


Jobb når du jobber, og tenk på noe helt annet når du først har pause. Prøv så godt det lar seg gjøre å skille arbeidsrom og pauserom. Velg et sted i hjemmet der du kan få arbeidsro. Unngå steder der andre oppholder seg, eller der det er rotete og mange andre ting som bør gjøres.


Planlegg morgendagens arbeid før du avslutter arbeidsdagen.

Da blir det enklere å legge fra seg arbeidet når du slår av datamaskinen, og du får mer tid til andre ting som du slepper å gjøre i løpet av arbeidsdagen. En strukturert arbeidsdag gjør deg mer kreativ, og det blir enklere å komme i gang med det du skal gjøre. Fokuser din tid på kjernevirksomheten, og det som kan gi verdiskapning til din bedrift.


Hold kontakten

Kommunikasjon med kolleger er minst like viktig når du nå jobber hjemmefra. Selv om dere ikke møtes hver dag, er det viktig at du holder på kontakten med dem du jobber med. Bruk de digitale verktøyene dere har tilgjengelig (Skype/Teams) til å snakke sammen over telefon eller video.


Vi i Your Headway sjekker inn med en felles samtale kl 10 for å ønske hverandre en god morgen, og stiller spørsmål til fellesskapet. Finn rutinen som passer best for dere, og behold den gode kontakten.


Det er viktig å føle seg involvert og kunne stille spørsmål, sparre og komme frem til løsninger sammen. Ta gjerne en ekstra telefon for å snakke med noen, eller organiser felles Skype-luncher. Respektere at vi jobber i forskjellige soner når vi jobber hjemmefra, og dediker noen samtaler til kun jobb og andre til småprat.


Vi ønsker dere en fin periode hjemmefra!


Mvh,


Team Your Headway NorgeComments


bottom of page