top of page

Lær mer om outsourcing

Stadig flere norske bedrifter velger å outsource tjenester. Likevel er det ikke gitt at dette er den beste løsningen for alle, men er det lønnsomt for din bedrift?


 • Outsourcing defineres som å sette bort en aktivitet som man tidligere gjorde selv, for eksempel ved å overlate deler av produksjonen til en annen bedrift.


Det å outsource (tjenesteutsetting) har

siden 90-tallet vært et viktig strategisk spørsmål, da riktig bruk av outsourcing kan gi virksomheten:


 1. Økte konkurransefortrinn

 2. Kostnadsreduksjoner

 3. Større fokus på kjerneprosessene og kjerneaktivitetene

 4. Mindre kompetansebehov

 5. Mindre risiko


Det er mange årsaker til at bedrifter velger å outsource noen av aktivitetene. Motivet bak outsourcing (tjenesteutsetting) har tradisjonelt vært et ønske om å oppnå reduserte kostnader i verdikjeden og spesialisering i produksjonslinjen. I dag outsourcer bedrifter flere aktiviteter enn tidligere. Fra produksjonslinjen og IT- tjenester velger mange nå også å outsource tjenester innen finans, innkjøp, HR, logistikk, og administrative oppgaver.


Enkelte bedrifter føler seg presset av styret til å forbedre produktiviteten og samtidig minimere kostnaden. Dette er en av grunnene til at flere og flere bedrifter velger å sette bort ansvaret for en eller flere aktiviteter til eksterne forretningspartnere. De tar en strategisk beslutning for å spare tid, penger og frigi interne ressurser til kjerneforretninger. Virtuelle assistenter er en ny måte å outsource oppgaver eksternt digitalt. Virtuelle assistenter jobber som digitale arbeidere for å hjelpe bedriftens ressurser med oppgaver som ikke krever spesialkompetanse. På denne måten holdes ekspertisen til bedriften internt, og de ansatte får mer tid til til å fokusere på kjernevirksomheten og verdiskapning.


Outsourcing vil være en viktig del av det å drive en virksomhet i dag og fremover i et globalt marked. I Norge har vi en lang historie med å outsource halvfabrikat samtidig som vi bevarer kvaliteten. Et eksempel er den norske maritime sektoren. De har sitt kvalitetsstempel med erfaring fra Nordsjøen og de høye kravene fra oljesektoren. Likevel produseres ikke alt i Norge, men vi bruker vår erfaring til å sette sammen de beste produktene. På denne måten kan selskaper holde kosten nede, samtidig som de bevarer kvaliteten. Ved å outsource kan man ikke bare oppnå gunstige priser, men også være godt forberedt i et volatilt marked.


i et marked med store svingninger eller sesongbetont inntekt, vil det å kunne skalere driften opp og ned være avgjørende. Fleksibilitet er også viktig for å kunne tilpasse seg nye situasjoner og markeder. I slike tilfeller er det fordelaktig å ha en så slank og effektiv organisasjon som mulig. Det er sykluser i de fleste næringer, der de har gode og dårlige tider. Vi har historiske sykluser i den maritime sektoren til ekstremtilfeller som COVID-19 der selskaper har tatt fordel av å ha outsource oppgaver eksternt og redusere bemanningen raskt etter behov. Eksterne team/administrasjonsteam kan frigjøre tid til de viktigste oppgaven samtidig som det er en fleksibel og lett skalerbar løsning.


Ved at en bedrift velger å outsource gir det muligheten til å skalere opp og ned avhengig av selskapets aktiviteter og du får den fleksibiliteten du trenger. I tillegg reduseres sårbarheten i organisasjonen ved at du sikrer normal drift ved sykdom, oppsigelser og ferieavvikling. De sterkeste driverne mot outsourcing er frykt for at bedriften gir avkall på kritisk kunnskap om egne prosesser og dermed blir meget avhengig av den eksterne partneren. Det er dermed viktig for bedriften å ta stilling til oppgavene de ønsker å gjennomføre selv, og oppgavene de kunne til fordel satt bort for å få mer tid til viktigere oppgaver.


Noen av fordelene ved å outsource en eller flere av bedriftens prosesser er:

 • Økt fleksibilitet og mulighet for å kunne fokusere på bedriftens kjerneforretning

 • Lavere kostnader og større forutsigbarhet i budsjettet

 • Adgang til den nyeste teknologien uten selv å måtte investere

 • Adgang til den nødvendige kompetansen, uten å måtte bruke tid og penger på å rekruttere og lære opp nye medarbeidere

 • Mulighet for å redusere sårbarhet og unngå flaskehalser, og for stor avhengighet av få personer innenfor en rekke nøkkelområder (f.eks. administrasjonsmedarbeidere, HR og IT)

Takk for tiden din!


Team Your Headway

#outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge outsourcing norge


Comments


bottom of page