top of page

Merverdien av å være À JOUR

Flere og flere bedrifter tar en strategisk beslutning om å benytte seg av nearshoring for støttefunksjoner. Vi ser at kostnadsbesparelsen er en naturlig fordel, men at fleksibiliteten og skaleringsevnen vokser til å bli like viktige faktorer. Med en lav investeringskostnad er risikoen lav for å finne ut om det er en modell som passer for din bedrift.


REDUSER ARBEIDSKOSTNADEN

Den største besparelsen får selskapet trolig ved å outsource til et selskap med nearshore-ressurser hvor det er lavere lønns- og personalkostnader. Ofte vil en outsourcing også bety at jobben kan gjøres mer effektivt på grunn av økt spesialisering og bruk av automatiserte prosesser. Det kan også være at du kan redusere lisenskostnader knyttet til økonomisystemer eller software for robotisering. De har gjerne partneravtaler med større systemleverandører og får dermed bedre priser på lisenser. En innsparing på opp mot 30-50 prosent er realistisk ved outsourcing av økonomitjenester og administrasjon.


LAV INVESTERINGSKOSTNAD, ØKT LØNNSOMHET

Standardiserte prosesser er et viktig element, for ikke å si nødvendig, i enhver kostnadseffektiv økonomiavdeling, både for å forenkle arbeidsoppgaver og for å sikre kvalitet. Dette vil også gi større skalerbarhet og redusere risiko for selskaper med store vekstambisjoner.


Med automatisering kan oppgavene utføres døgnet rundt, og ikke sjelden grundigere og med større kvalitet enn før. Dette betyr at de som utførte disse oppgavene manuelt tidligere, i stedet kan fokusere på mer krevende oppgaver som medfører større personlig utvikling og lavere turnover på ansatte i økonomifunksjonen. Dersom ikke en automatisering lønner seg på grunn av investeringskostnaden kan eksterne ressurser være et godt og rimelig alternativ.


Økt lønnsomhet, bedre kvalitet på utført arbeid og lavere turnover på ansatte. Et pluss er også opplevelse av raskere responstid som igjen vil kunne gi økt kundetilfredshet.

Skal du sette i gang automatiseringsoppgaver i egen regi, vil du få merkbare oppstartskostnader. Det skal automatiseres en betydelig mengde transaksjoner for at investeringen blir lønnsom. En kvalifisert samarbeidspartner på outsourcing nearshoring har derimot fordelen av å kunne bruke og gjenbruke erfaring og løsninger på automatisering på tvers av flere kunder.


PÅ TIDE Å KASTE INN HÅNDKLE PÅ PAPIRFAKTURAER?

Mottar virksomheten din fortsatt papirfakturaer? Det medfører både unødvendige kostnader og gebyrer å håndtere dem. En BPO-partner kan bidra til at leverandørfakturaer kommer elektronisk, gjennom konvertering og «leverandøroppdragelse». Elektroniske fakturaer er viktig for å kunne oppnå høyere automatisering, og det er verdifullt for å spare miljøet.


À JOUR

Lyder utfordringer knyttet til backlog, purringer, uløste saker og reskontro kjent? Merverdien av å være à jour skal ikke undervurderes. Her kan en outsourcingspartner foreslå gode KPI-er for å løse interne utfordringer og samtidig være en nyttig bidragsyter for å fjerne etterslep. Erfaringsmessig ser vi at forbedringer av prosessee kan redusere kostnadene med 10-20% alene.


Oppsummert kan man altså si at det å outsource støttefunksjoner har større verdi enn bare å få jobben gjort; Det gir tilgang til bred og oppdatert spisskompetanse, det bidrar til å frigjøre interne ressurser som kan fokusere på mer verdiskapende oppgaver. Samtidig vil man oppleve større fleksibilitet med hensyn til ressurstilgang og tilgang til øvrig tjenester.


Lykke til!

Team, Your Headway

コメント


bottom of page