top of page

Tre av fem ledere scorer lavt

Tre av fem ledere scorer lavt på fordeling og koordinering av arbeidsoppgaver. Dette kommer frem i en undersøkelse utført av analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work Institute på oppdrag fra forbundsorganisasjonen Lederne.


- Rapporteringskravene fra bedriftens styre og eiere tar mye av hverdagen til mange norske ledere. Jeg tror systemene tar så mye fokus at forholdet til medarbeiderne blir en salderingspost. Mellomledere opplever at de blir diktert fra bedriftens toppledelse, og at de får færre muligheter til selv å kunne bidra i utviklingen av bedriften, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.


To av fem dager forsvinner i rutiner

En undersøkelse Infotjenester utførte blant 600 norske ledere bekrefter konklusjonen om at ledere ikke får tid til å lede. I gjennomsnitt svarte lederne at de brukte to av fem arbeidsdager til administrasjon og rutiner. Det viser kapasiteten og kostnaden som går tapt. Your Headway skal tilby eksterne team til norske bedrifter for å redusere belastningen av oppgavene som egentlig ikke krever deres spesialkompetanse. Bedriften frigjør ledere og ansatte til de oppgavene som gir størst utbytte for bedriftens vekst. På denne måten får selskapet en fleksibel løsning som er lett skalerbar, rimelig og nyttig for å utnytte resursene på arbeidsplassen best mulig. 


- En faktor som går igjen i mange virksomheter er at lederne er så operative at de ikke får tid til ledelse. Dessverre er det slik at betydningen av ledelse blir undervurdert på mange arbeidsplasser, sier direktør Jannik Krohn Falck i Great Place to Work Institute til lederne.no.


Infotjenester hjelper tusenvis av norske bedrifter til å effektivisere både administrasjon og ledelse slik at både ansatte og ledere skal få mer tid til å drive med verdiskapende virksomhet.


Tre løsninger

- Når praktiske gjøremål og ulike krav om oppmerksomhet levner deg liten tid til å være en leder, da trenger du å effektivisere hverdagsledelsen din, sier markedssjef Gard Rønning i Infotjenester og ramser opp tre eksempler dette kan gjøres på:


- Større fleksibilitet, og eierskap til prosjektet. La de ansatte finne svarene selv, og gi de gjerne en personalhåndbok de kan slå opp i. Spesialiser de ansatte mot det de brenner for, og la de få et eierskap til prosjektet/oppgavene.

- Gjør rutiner og prosesser enklere med et HR-system 

- Gi lederne tilgang til en lederhåndbok med veiledninger i trinn-for-trinn i lederoppgaver


Med en mer effektiv hverdagsledelse kan du som leder utføre grunnleggende personalforvaltning enklere, raskere og riktigere. Dette gir deg mer tid til medarbeiderutvikling og annet verdiskapende arbeid.

Det gir deg mer tid og rom til å være den lederen du ønsker å være, sier Rønning


Frigjør mer tid fra de oppgavene det lar seg gjøre.
Comments


bottom of page