top of page

Studie er tydelig: Vi vil jobbe remote

Dagens teknologiske løsninger har gjort det mulig å jobbe hjemmefra. Man kan kommunisere via digitale kanaler og ta i bruk programvarer for å effektivisere utførelsen av arbeidsoppgavene. Det er nå helt mulig å bevege seg bort fra det tradisjonelle kontorlandskapet.


Det å jobbe remote er noe vi vil gjøre fremover. Kanskje ikke hele uken, men vi ønsker muligheten. En nylig studie fra Buffer.com viser hvor populært remote-arbeid har blitt blant ansatte. I denne undersøkelsen svarte 99 % av respondentene at de ønsket å jobbe remote, i hvert fall én gang i løpet av sin karriere. 95 % svarte også at de gjerne anbefaler stedsuavhengig arbeid til andre. Dette er store tall som tydelig viser at remote-arbeid er her for å bli.


74 % er villige til å bytte jobb

Tallenes tale er tydelig: Dagens ansatte ønsker å jobbe stedsuavhengig. Flere sier til og med at de er villige til å bytte jobb om de får muligheten til å jobbe remote. Dermed er det tydelig at firmaer må endre tenkemåten sin om arbeid om de skal kunne tiltrekke seg de beste kandidatene på markedet.


Stedsuavhengig arbeid er blitt svært aktuelt i disse tider. Men «remote»-arbeid, som det gjerne kalles, har blitt stadig mer populært de siste årene. Covid-19-pandemien har sørget for at mange firmaer har måttet la sine ansatte jobbe hjemmefra og dermed har mange firmaer, ansatte og ledere fått øynene opp for denne måten å arbeide på. Derfor vil det nok for mange arbeidsplasser bli en utfordring å be sine ansatte kun jobbe fra arbeidsplassen også i tiden etter pandemien.


Mest sannsynlig vil dette føre til at de firmaene som tilbyr, i hvert fall delvis, remote-arbeid vil stå fremst i køen hva gjelder rekruttering og å tiltrekke seg de beste kandidatene. Zapier bestilte nylig en spørreundersøkelse blant amerikanske kunnskapsarbeidere, og tallene herfra er også slående. 57 % svarte at de mente at remote-arbeid var det beste frynsegodet et firma kunne tilby sine ansatte. 95 % svarte at de ønsket å jobbe stedsuavhengig og hele 74 % mente de var villige til å slutte i jobben om de fikk muligheten til å jobbe remote for et sammenlignbart firma.


Respondentene ble også bedt om å velge grunnene til at de ønsket å jobbe stedsuavhengig. På tredjeplass kom produktivitet, hele 35 % ønsket å jobbe hjemmefra fordi de mente de var mer produktive hjemme. På direkte spørsmål om man mente man var mer produktiv hjemme, så svarte hele 42 % av respondentene et rungende «ja!».

66 % av amerikanske kunnskapsarbeiderne mente også at en tradisjonell kontorsetting vil være ute av bruk innen 2030. Dette er et tydelig signal til alle moderne firmaer der ute. De ansatte vil ha muligheten til å jobbe fra hvor de vil!


Team,

Your Headway


Comments


bottom of page