top of page

Utbrenthet, gapet mellom hva som forventes og hva du klarer

Norsk Psykologsenter hevder at rundt 15 % av nordmenn er utbrente. Det er enkelt å havne i onde sirkler i arbeidslivet. Kanskje har det vært en krevende periode på jobb, man har havnet bakpå med arbeidsoppgavene, og man tør ikke helt å spørre om hjelp.


Balansert arbeidshverdag?

Det er en kjent sak at når det er et gap på jobben mellom hva som forventes av deg og hva du klarer å gi, så er man i fare for å bli utbrent. Men hvordan skal man forhindre det som leder? De som ender opp utbrent rapporterer at de har vært under langvarige, stressende og intense krav. Det er derfor viktig at ledere på arbeidsplassen tar ansvar for å kommunisere og tolke de ansatte. Det kommer frem at ansatte tåler større mengder med arbeid av oppgaver som motiverer og gir de en følelse av at de bidrar. Repeterende og ensformige oppgaver kan derfor være lite motiverende og usunt for de ansatte i lengden.


Utbrenthet utvikler seg så gradvis at mange fortsetter å presse seg selv mye lenger enn de bør, forteller psykolog og forsker Aslak Hjeltnes i UiB Popviten. Utbrenthet ble først i 2019 anerkjent av WHO som en diagnose, og har siden fått et sterkere globalt fokus. Kriteriene for diagnosen er følelsesmessig utmattelse, en følelsesmessig distansering fra arbeidet, ved at man for eksempel mener at ingen på jobben bryr seg om en, og redusert personlig yteevne, sier Hjeltnes.


Ofte ser man at forhold ved arbeidsplassen er en viktig bidragsyter til å bli utbrent. Dårlig ledelse, skjev ansvarsfordeling, uklarheter rundt arbeidsoppgaver, personalkonflikter og for repeterende og ensformige arbeidsoppgaver er miljøfaktorer som bidrar til utbrenthet. Det er både negativt for kulturen, enkeltpersonen og kostnaden.


Det viktige er at bedriften er bevisst på at kostnader knyttet til sykefravær er mer enn rene lønnskostnader. På oppdrag fra NHO har SINTEF utarbeidet en rapport om sykefraværskostnader. Rapporten kan lastes ned på NHOs nettsider om sykefravær. Snittkostnader for NHO-bedriftene er i følge rapporten kr 2 600. Norsk Industri antar at kostnadene er høyere i industrien, og benytter derfor kr 3 000 per dag. 

Her er noen få tips fra Arbeidsmiljøsenteret:


1) Gi de ros for jobben de gjør

Forskning viser at opplevelsen av å være nyttig er en viktig faktor for nærvær på arbeidsplassen. I tillegg spiller ros en viktig rolle for motivasjon og selvtillit i arbeidslivet.

La de ansette føle seg involvert i selskapets formål, og gi de varierte arbeidsoppgaver.


2) Innfør noen motiverende tiltak

Mange ansatte trenger noe å strekke seg etter for å holde motivasjonen oppe. Motiverende tiltak kan være interne målsettinger, en lovnad om en firmatur eller middag på bedriftens regning om målene nås, bonus, provisjonsøkning eller andre belønninger.


3) Sosiale sammenkomster

Ansatte føler ofte et sterkere ønske om å bidra dersom de har et nært forhold til sine kolleger. Sosiale sammenkomster som firmafester eller lønningsmiddager gjør at de ansatte blir kjent med hverandre på et mer personlig plan. Dette skaper en felles drive, og gjør at det føles både tryggere og kjekkere å dra på jobb.


For å redusere arbeidsmengden etter arbeidstid kan vakttelefon eller nearshore-ressurser brukes. På denne måten er selskapet fortsatt tilgjengelig, men store deler av arbeidsstokken kan restituere til neste arbeidsdag.


Ta vare på hverandre.


Lykke til!


Your Headway AS


Комментарии


bottom of page