top of page

En attraktiv outsourcing destinasjon: Bulgaria

Digitaliseringen tvinger frem nye forretningsmodeller i de fleste bransjer, og kort time-to-market er viktigere enn noen gang. For skandinaviske bedrifter kan outsourcing i EU (nearshore) være en løsning for mer effektiv ressursbruk, og fleksibel tilgang på kompetanse. De siste årene har nearshore-modellen hatt en sterk vekst i Europa. Først og fremst for kostnadsbesparelse, men også på grunn av tilgjengeligheten til en fleksibel og kvalitetsrik arbeidsstokk. Det har vært en trend de siste årene å benytte nærliggende land på grunn av datsikkerheten (GDPR), samme tidssone, kulturelle likheter og et voksende arbeidsmarked med relevante skoler. I Europa forbindes ofte nearshore med Øst-Europa.


Det er store forskjeller mellom outsource-destinasjoner også i Europa. I dette innlegget gir vi 7 grunner til at Bulgaria kan være et godt alternativ.


1: Profesjonell arbeidsstyrke - Med et godt omdømme har analyseselskaper som AT Kearney beskrevet Bulgaria som et av de fremste oursourcing destinasjonene. Bulgaria er kjent spesielt innen IT sektoren, med høy pålitelighet, kvalitet og innovasjon. Bulgaria er et sted hvor du kan forvente mer enn bare konkurransedyktige priser på arbeidskraft. Det er et sted hvor du kan forvente betydelig fremgang i hver outsourcet prosess, og finne partnere med lang fartstid. Videre er det et land som satser på outsourcing som vi ser gjenspeiler seg i verdensrankingen.


2: Konkurransedyktige priser – Det er en kjent sak at arbeidskostnaden er en av de største kostnadspostene for skandinaviske bedrifter. Ved å nearshore til Øst-Europa reduseres kostnaden betydelig. Bulgaria har det mest konkurransedyktige lønnsnivået i Europa, der besparelsen ligger på mellom 30-50 prosent. Dette skyldes blant annet lave levekostnader og Europas laveste skattesats.


3: Solid utdannelse - Bulgaria har et solid utdanningssystem, spesielt innen IT, elektronikk, ingeniørfag og informatikk. Med fokus på den nyeste teknologien har dette vært kjernen i outsourcing fra Bulgaria. Ifølge The Economist har også Bulgaria topplasseringer innen vitenskap (femte) og matematikk (ellevte) når det gjelder utdanningskvaliteten. Det er en kjent sak at det er skjevfordelt mellom tilbud og etterspørsel på utviklere og IT-kompetanse i Norge. Spesielt er det en skjevfordeling i Oslo, som gjør at flere har sett mot Øst-Europa for kompetanse. Mens mangel på ferdigheter fortsatt er et problem i de fleste vestlige land, fortsetter veksten i IT-outsourcing i Øst-Europa å øke.


4: Enkel kommunikasjon – Språkferdighetene i Bulgaria er gode med tanke på engelsk. På grunn av EU sin fri flyt av varer og mennesker kan spesielt den yngre generasjonen også flere språk som kan være fordelaktig i flere roller.


5: Samme arbeidstid – Et land som er strategiske godt posisjonert i Europa. Arbeidstiden i Bulgaria er i skandinavisk tid fra kl 8-5. Dette er en viktig fordel mot BRICS-landene fordi det gir en bedre kommunikasjon, og tettere samarbeid når kommunikasjonen kan gå kontinuerlig gjennom dagen.


6: Datasikkerhet – Nearshoring til EU-land sikrer tilsvarende lover og regler for datasikkerhet, og tilnærmet lik håndtering av GDPR som her i Skandinavia.


7: Kjente navn – Store selskaper outsourcer til Bulgaria. Zalando, HP, SAP, Sony, Vodafone, Coca-Cola, IBM, Thomas Cook, eBay, Sky, Seatwave og ChannelAdvisor er noen eksempler.


Vi håper det var til hjelp!


Team Your Headway


Comentarios


bottom of page