top of page

Det er flere alternativer når man vurderer outsourcing

Det er flere alternativer når man vurderer outsourcing, noe som er ideelt når selskapet har problemer med å skaffe seg den rette kompetansen til rett pris. Dersom man velger utenfor landets grenser, er valget mellom nearshoring og offshoring. Selv om begge konseptene er basert på den samme ideen - å flytte aktiviteter ut av landet - er de veldig forskjellige.

Vi gir deg vår vurdering av fordelene og ulempene med begge alternativene fra skandinavia.


Datasikkerhet?


Sommeren 2020 tok nearshoring ny fart etter den mye omtalte Schrems II-dommen. Kravene for å overføre data ut av EU/EØS er nå strengere, og det mest brukte grunnlaget Privacy Shield ble under samme dom ugyldiggjort. Det er nå klart at europeiske virksomheter må implementere «ytterligere beskyttelsestiltak» ved overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Dersom du ønsker å bruke outsourcing er det viktig med god oppfølging av rutiner og protokoller der du skal outsource. Videre er god veiledning fra datatilsynet, og råd fra tilsvarende bedrifter sentralt for å opprettholde nødvendige tiltak.


Har du enkle eller komplekse oppgaver?


Kompleksiteten til oppgavene du vil outsource kan være avgjørende for hva du bør velge.


Enkle oppgaver kan være lettere å beskrive og spesifisere, slik at det er klart hvilke oppgaver du vil utføre. For enkle oppgaver kan offshoring være en god løsning. Offshoring gir deg ofte tilgang til en arbeidsstyrke som vet hvordan du skal levere basert på spesifikasjonene dine og som er mindre sannsynlig å ta uavhengige valg. Prosessdrevet kan være bra for oppgaver som kan defineres skarpt og presist. I tillegg, på grunn av tidsforskjellen, kan støtte og operasjonsoppgaver håndteres over natten, noe som kan være en fordel. Når det gjelder utførelse av oppgaver som ikke krever kontinuitet i kommunikasjonen er offshoring ofte et godt valg.


Motsatt kan mer komplekse og forretningskritiske oppgaver være vanskelig å spesifisere og lage en kravspesifikasjon som dekker alle detaljer i detalj. Dette krever tettere og mer kontinuerlig samarbeid, slik at du bedre kan navigere i usikkerheten som oppstår underveis. Her er nearshoring i mange situasjoner bedre egnet enn offshoring. Dette skyldes delvis at nearshoring lar deg operere i samme tidssone, og derfor kan arbeidsstyrken mye lettere inkluderes som en naturlig del av et prosjekt eller team. Med andre ord blir det lettere å håndtere uforutsette hendelser. Samtidig får du en arbeidsstyrke som i større grad har en problemorientert tilnærming. Du vil i større grad få motspill, sparring og profesjonelle innspill. Så når det gjelder komplekse oppgaver som krever problemløsning og profesjonell uavhengighet, er nearshoring ofte det åpenbare valget.


Hvor mye tid har du?


Det er også et tidsmessig aspekt som du bør ta med i betraktningene dine. Fordi det er relativt mer komplekst å komme i gang med offshoring i stedet for nearshoring.


Med nearshoring er det en fordel at du oftest holder deg innenfor EU. Det gjør det mye lettere å utveksle arbeidskraft, informasjon og data, og i mange tilfeller krever det et minimum av planlegging og ressurser for å komme i gang. Den korte reiseavstanden gjør det enkelt å sjekke ut utvalgte steder før utvelgelse, og i tillegg vil det også være enkelt å hente de utvalgte konsulentene / ansatte til hovedkontoret for et introduksjonskurs som kan få bedriftens kultur plantet hos de nye ansatte. Hele oppstarten er derfor relativt ukomplisert og kan gjøres raskt.


I offshoring betyr det store avstander og det faktum at landet ikke er medlem av EU gjør at oppstarten krever flere ressurser og mer planlegging - det er ofte mer byråkratisk. Det kan derfor i utgangspunktet være en stor organisasjonsøvelse å få en offshore-drift i gang.


Handler det bare om økonomisk gevinst?


Selv om oppstarten kan være mer kompleks i offshoring, og øvelsen med å komme i gang kan være en ressurskrevende affære, er kostnadene for ansatte / konsulenter i mange tilfeller mer kostnadseffektive i offshoring enn i nearshoring. Sammenlignet med skandinaviske priser kan det oppnås en besparelse på begge alternativene, men hvis besparelser er det eneste kriteriet, er offshoring ofte det mest åpenbare alternativet for de to alternativene.


Ser du etter en smidig løsning?


Det er selvfølgelig mulig å få et smidig oppsett til å fungere med begge modellene. Nearshoring tilbyr imidlertid mye større grad av fleksibiliteten og skalerbarhet. Evnen til å tilpasse seg kontinuerlig, være klar for endring og være først i markedet med de beste løsningene er nødvendig for et moderne selskap. Det kan være en utfordring hvis du har for stive prosesser til å skalere ressursene, og lite kontinuitet i det daglige samarbeidet som er nødvendig i et smidig oppsett. Her spiller den geografiske, men også kulturelle avstanden en stor rolle.


Ønsker du lese mer om nearshoring? Les hvorfor nearshoring vokser i EU.


Lykke til!


Your Headway AS


Comments


bottom of page