top of page

Lenger arbeidsdager, den nye normalen?

Pandemien har kanskje gjort oss mer tilgjengelig nå enn noen gang. Vil forventningene vedvare når vi vender tilbake til kontoret? Et økende problem i det norske næringslivet de siste årene har vært forventningene fra toppledelsen at de ansatte skal være tilgjengelig hele døgnet. En undersøkelse fra Norsk ingeniør og teknologiorganisasjon (NITO) viser at så mange som 44 prosent av norske sjefer forventer at ansatte svarer på e-post eller telefon etter arbeidstid.

– Men i Norge har vi allerede strenge regler rundt dette, forklarer forbundsleder i El og It, Jan Olav Andersen, overfor ANB.

Problemet vokser Han sier at sjefer som forventer at ansatte skal være tilgjengelig på kveldstid, også er et voksende problem.

– Det kan få konsekvenser både for tildeling av arbeidsoppgaver og karriere hvis du ikke står til disposisjon for arbeidsgiver utover det loven krever. Det er klart det er et problem. Men du løser ikke det gjennom en lovregulering. Du må løse det gjennom å hevde din rett gjennom dagens regelverk. Hvis du ikke er i stand til det, må du organisere deg og bli en del av et større fellesskap som kan forsvare din rett, sier forbundslederen.


Forventningene stiger i takt med globaliseringen, der kunder fra forskjellige tidssoner skal ivaretas på en god måte. Dersom selskapet trenger ansatte tilgjengelige etter arbeidstid på grunn av kunder i andre tidssoner kan dette løses ved hjelp av vakttelefon eller outsourcing som et rimeligere alternativ. Dersom tilgjengeligheten etter arbeidstid kommer av for liten kapasitet vil ansettelse være et naturlig alternativ til kjerneoppgaver, eller outsourcing/nearshoring dersom det lar seg gjøre.


Nye vaner etter covid-19?

Pandemien har kanskje gjort oss mer tilgjengelig enn noen gang. Vil forventningene vedvare når vi vender tilbake til kontoret? Dersom vi følger NITO sine undersøkelser er svaret, ja. For at de ansatte skal være motiverte og engasjerte vil det være viktig nå i en tid der flere forholder seg til jobb og privatliv fra samme rom å logge av. Dersom bedriften trenger tilgjengelige ansatte etter arbeidstiden vil det være behov for å orgnsisere dette.


Ikke lederen sin feil

Skal de ansatte være motiverte og engasjerte på arbeidsplassen vil det for mangfoldet være viktig med tydelig skille mellom privatliv og jobb. I mange tilfeller er det ikke ledere som presser på tilgjengeligheten, men den ansatte som ikke klarer å "logge av". Er dette et problem hos dere? Ta det opp til samtale. Sett grenser, og innfør en vakttelefon eller eksterne team istedenfor at alle skal være på vakt etter arbeidstid.

Andersen mener det ikke er behov for et strengere lovverk som regulerer når på døgnet en arbeidsgiver kan kreve at du er tilgjengelig. Han oppfordrer heller de bedriftene der problemstillingen er aktuell, til å diskutere dette internt. Men på ett punkt mener forbundslederen å ha noe klarere lover og regler:

– Regelverket som gir adgang til såkalte uavhengige stillinger uten arbeidstid, må strammes inn. Og så mener jeg at man bør ha ulike organer i bedrifter der man kan diskutere slike forhold. Omfattende praksis med krav om å håndtere henvendelser på fritida uten kompensasjon, er ikke i tråd med norsk lov, sier han.

(ANB)


Øv deg på å logge av:

- Legg bort mobilen noen timer hver dag

- Skru av varsler for epost når du ikke er på jobb

- Vær bevisst på dine egne verdier

- Finn deg en hobby

- Vær et godt forbilde


Tips til apper som hjelper deg å logge av:

1) Moment: Overvåker hvor mye tid du bruker på mobilen hver dag. Du kan selv sette grenser slik at du får varsler når du har gått over dagens skjermtid.

2) Stay Social: Gjør det til et spill! Du blir straffet hvis du ikke klarer å holde deg unna telefonen.

3) iMindfullness: Gir deg gode øvelser til oppmerksomhets-trening og avslapning.


Lykke til!

Team Your Headway


bottom of page