top of page

Nearshoring vokser, men hva er det?

Nearshoring er til likhet med offshoring en strategisk beslutning for å flytte arbeid til et

lavkostland. Forskjellen er at offshoring ikke har en geografisk begrensning, men

nearshoring begrenses til når et selskap outsourcer til et nærliggende geografisk

område.


De siste årene har nearshore-modellen hatt en sterk vekst i Europa. Først og fremst for

kostnadsbesparelse, men også på grunn av tilgjengeligheten til en fleksibel og kvalitetsrik arbeidsstokk. Nearshoring er outsourcing av tjenester til et nærliggende området. For SMB er det en mulighet for å redusere arbeidskostnaden og administrasjonskostnadene, samtidig som de interne ressursene kan brukes mer målrettet mot deres styrker og fokusområdet.


Nearshoring tok ny fart sommeren 2020 etter den mye omtalte Schrems II-dommen. Kravene for å overføre data ut av EU/EØS er nå strengere, og Privacy Shield, et grunnlag for overføring av data ble under samme dom ugyldiggjort. Det er nå klart at europeiske virksomheter må implementere «ytterligere beskyttelsestiltak» ved overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Offshoring har dermed blitt mindre attraktivt, og nearshoring vokser som følge av regelverket. Dersom du ønsker å lære mer om forskjellen kan du lese mer her.


Irfan Irfan med doktorgrad fra handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

fremhever viktigheten av outsourcing i sin publiserte artikkel. Irfan forteller at

outsourcing over landegrensene er grunnleggende for selskaper som ønsker å

internasjonalisere sin virksomhet og få konkurransefortrinn i den globale økonomien.

For SMB kan denne fordelen brukes både nasjonalt og internasjonalt, da den globale

konkurransen tvinger frem en omstilling selv om markedet bedriften opererer i er nasjonalt


I Europa forbindes ofte nearshoring med Øst-Europa. De siste årene har områder som

Baltikum, Bulgaria og Polen hatt en stor vekst av selskaper som investerer i regionen fra

Europa, men også USA har økt sin investering i området.


Det er høyere lønninger i Øst-Europa til sammenligning med BRICS-landene (Brasil,

Russland, India, Kina, og Sør-Afrika). Så hvorfor velge nearshoring? Til tross for at de

direkte prisene på eksterne tjenester i Øst- Europa er høyere enn på tradisjonelle offshore destinasjonene, veier fordelene med nearshoring opp for prisforskjellen.
Lykke til!


Vi har gitt ut en gratis eBok som beskriver hvordan nearshoring kan brukes til det fulle for SMB. Last den ned her.


Team Your Headway


Referanser


- Angelika , Angelika. “Nearshoring in Europe: Top Destinations.”

Nearshoring Portal, 8 Apr. 2019, www.nearshoringinfo.

ch/nearshoring-in-europe.


- Book, Willcocks, Leslie P., et al. Dynamic Innovation in Outsourcing:

Theories, Cases and Practices. Springer International Publishing,

2018.


- Book, The Role of Nearshoring, Eindverhandelingen UA-TEW :

toegepaste economische wetenschappen Author: Alain Autesserre

Publisher: Universiteit Antwerpen, 2012.


- Irfan , Irfan. “Konsekvenser Av Outsource-Produksjon for

Leverandøren.” The Learning Impact of Offshore Outsourcing on

Developing Economies Suppliers (DESS), 2017, pp. Ph.d.-student /

universitetslektor.


- Judin, Tobias. “Retningslinjer Og Plan for Schrems II-Anbefalinger.”

Datatilsynet, 2020, www.datatilsynet.no/regelverk-ogverktoy/

internasjonalt/retningslinjer-og-uttalelser-frapersonvernradet/

nye-retningslinjer-og-plan-for-schrems-iianbefalinger.

コメント


bottom of page