top of page

Hva er det å spare med nearshore-ressurser?

Det er en kjent sak at lønnskostnaden utgjør en betydelig del av de totale kostnadene til en norsk bedrift. En høy kostnad reflekterer at Norge er i verdensklassen på produktivitet, høyere utdanning og velferd. Dette gjør det enda viktigere å benytte seg av den interne kompetansen til det fulle. Infotjenester utførte en undersøkelse blant 600 norske ledere som viste at to av fem arbeidsdager forsvinner til administrasjon og rutiner. Merverdien av å være à jour med administrasjon og rutine oppgaver bør ikke undervurderes.


LITEN INVESTERING, ØKT LØNNSOMHET

Vi ser at kostnadsbesparelsen er en naturlig motivasjonsfaktor, men at fleksibiliteten og skaleringsevnen vokser til å bli like viktige faktorer. Med en lav investeringskostnad er risikoen lav for å finne ut om det er en modell som passer for din bedrift.


Det å outsource med nearshore-ressurser hvor det er lavere lønns- og personalkostnader vil naturligvis redusere kostnaden for at oppgavene gjennomføres. Ofte vil outsourcing også bety at jobben kan gjøres mer effektivt på grunn av økt spesialisering og bruk av automatiserte prosesser. Det kan også være at du kan redusere lisenskostnader knyttet til økonomisystemer eller software for robotisering. Regnskapsbyråer har gjerne partneravtaler med større systemleverandører og får dermed bedre priser på lisenser. En innsparing på opp mot 40 prosent er realistisk ved outsourcing av administrasjon og økonomitjenester. Dersom bedriften deres i dag benytter ressurser fra offshoring destinasjoner som India eller Filippinene kan innsparingen være høyere, men ikke nødvendigvis gi en større økonomisk gevinst. Nearshoring vs Offshoring.


Standardiserte prosesser er et viktig element, for ikke å si nødvendig, i enhver kostnadseffektiv økonomiavdeling, både for å forenkle arbeidsoppgaver og for å sikre kvalitet. Dette vil også gi større skalerbarhet og redusere risiko for selskaper med store vekstambisjoner.


À JOUR

Lyder utfordringer knyttet til backlog, purringer, uløste saker og reskontro kjent? Merverdien av å være à jour skal ikke undervurderes. Her kan en outsourcingspartner foreslå gode KPI-er for å løse interne utfordringer og samtidig være en nyttig bidragsyter for å fjerne etterslep. Erfaringsmessig ser vi at forbedringer av prosessee kan redusere kostnadene med 10-20% alene. Tidkrevende oppgaver blir fort dyrt å gjøre internt, og de fleste bedrifter har forsøkt å automatisere store deler av det for så å finne ut at de enkle oppgavene nå har blitt komplekse når feil forekommer. Det å forhøre seg med en outsourcing partner kan være lurt for å finne en rimelig løsning som kan tilpasses ut fra behovet.


ENKEL SAMMENLIGNING

Tidligere har vi gått gjennom hva en fast ansatt koster, og hva som ligger i kostnaden. Fra eksempelet så vi på kostnaden til en ansatt med snittlønnen fra 2019 på 550 000 kroner i lønn, inkludert de faste velferdskostnadene. Eksempel fra smartepenger.no kalkulatoren beregner hva det egentlig koster arbeidsgiveren per time.


Årslønn: 550 000,- NOK

Kostnad per time: 532,- NOK (Inkludert faste velferdskostnader)


Til sammenligning vil nearshore-ressurser gi 30-50% i besparelse. Dette vil variere ut ifra rollen, og spesialkompetansen som kreves.


Ønsker dere se på mulighetene?

Post@Yourheadway.no


Comentários


bottom of page