top of page

Outsource offshore og outsource nearshore, hva er forskjellen?

Nearshore refererer til outsourcing til land som ligger i umiddelbar nærhet med lignende tidssoner. Et nærliggende sted for skandinavia ville vært Europa.


Offshore refererer til outsourcing til fjernliggende land med betydelige tidssoneforskjeller. Et offshore sted for skandinavia ville vært BRICS (Brasil, Russland, India, Kina (China) og Sør-Afrika).


Offshore outsourcing


Offshore outsourcing handler om å jobbe med selskaper som ligger i en annen del av verden.


Offshoring refererer vanligvis til å jobbe med team i fjernliggende land. Selv om kostnadene ved å jobbe med offshore selskaper eller offshore utviklere ikke kan bli slått (timeprisen er lavest her), er det noen ulemper man bør vurdere.


Det å jobbe med et team som er på den andre siden av kloden i en helt annen tidssone, gjør kommunikasjonen vesentlig vanskeligere, og ved remote jobbing er kommunikasjon en sentral faktor. Kommunikasjon er nøkkelen for høy kvalitet, kostnadsbesparelse og produktivitet. Samarbeide med større tidsforkjeller krever større grad av planlegging, og mindre grad av endringer. Oppgavene bør være relativt standardisert for å unngå ventetid til dagen etterpå ved spørsmål.


Språkbarrierer og kulturelle forskjeller kan lett ende opp med å øke kostnadene. BRICS er kjent for en mer prosessdrevet tilnærming til arbeidsoppgavene, som igjen krever en større grad av planlegging. Fordelen med outsourcing offshore går hovedsakelig på kostnadsbesparelsen (timeprisen), og et større talent pool som gjør at man får flere søkere på eventuelle stillinger.


Nearshore outsourcing


Nearshore outsourcing handler om å sammarbeide med ansatte/selskap i et nærliggende land, vanligvis i lignende tidssoner.


Per definisjon fungerer nearshore outsourcing akkurat som offshore, bortsett fra at virksomheten din kobles sammen med arbeidere i lignende tidssoner og geografisk nærhet. Dette gjør kommunikasjon enklere, og besøk kan foregå hyppigere. Sammenlignet med outsourcing offshoring vil kostnaden øke, men fortsatt være en betydelig kostnadsbesparelse. For nearshore innen EU/EØS betyr det tilnærmet lik håndtering av GDPR, og et samlet fokus på datasikkerhet. Les mer om det her.


Nearshore gir oftere kulturelle likheter, og muligheten for raske endringer ved behov. De ansatte fungerer i praksis som in-house ansatte på hjemmekontor.


Hva passer for dere?


Kompleksiteten til oppgavene du vil outsource kan være avgjørende for hva du bør velge. Nearshoring tilbyr imidlertid mye større grad av fleksibiliteten og skalerbarhet, men offshore kan være rimeligere. Outsourcing er ideelt for selskaper som har problemer med å skaffe seg den rette kompetansen til rett pris. Dersom man velger outsourcing utenfor landet, er valget mellom nearshoring og offshoring.


Selv om begge konseptene er basert på den samme ideen - å flytte aktiviteter ut av landet - er de veldig forskjellige. Enkle oppgaver kan være lettere å beskrive og spesifisere, slik at det er klart hvilke oppgaver du vil utføre. For enkle oppgaver kan offshoring være en god løsning. Motsatt kan mer komplekse og forretningskritiske oppgaver være vanskelig å spesifisere og lage en kravspesifikasjon som dekker alle detaljer. Dette krever tettere og mer kontinuerlig samarbeid, og nearshore kan dermed være den beste muligheten her. Videre er det datasikkerheten. EU-domstolen har i Schrems II-dommen underkjent Privacy Shield-avtalen og kommet med nye krav til overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS-området (tredjeland). (les mer her) Dette kan også være vikitg å ta med i beregningen på hva som er riktig for din bedrift.


Ønsker du lese mer om nearshoring? Les hvorfor nearshoring vokser i EU.


Team, Your Headway AS


Comments


bottom of page