top of page

Nearshore til Tallinn, et finansielt senter

Tallinn ligger i Estland og er landets økonomiske og finansielle senter. Tallinn står for mer enn halvparten av landets BNP, og er dermed en konsentrert by av talenter og kompetanse.


I følge State of European Tech, sysselsetter IKT-sektoren i Estland rundt 20 700 spesialister med ca. 700+ personer som uteksamineres med studier innen informatikk hvert år. Estland sin eksport av IKT-tjenester nådde $ 4,17 milliarder dollar i 2018 og sysselsetter for tiden 5,9% av landets arbeidsstyrke. Videre har Estland lagt frem en strategi for å gjøre outsourcing av IKT-tjenester til landets største eksport-post. De ønsker at 20% av landets totale eksport skal komme fra IKT-tjenester. Hovedsakelig er det to byer som styrer denne utviklingen, det er Tallinn (67,5%) og Tartu (12,5%).


Estland er kjent som fødestedet til Skype, TransferWise, Pipedrive, Cloutex, Click & Grow, Grabcad, Erply, Fortumo, Lingvist for å nevne noen. Landet har i dag tilttrukket seg flere utenlandske selskaper eksempelvis Microsoft, Hurtigruten, SAP, Acronis og Parallels.


Datasikkerhet: Nearshoring til EU-land sikrer tilsvarende lover og regler for datasikkerhet,

og tilnærmet lik håndtering av GDPR som her i Norge.


Høy kvalitet på arbeidskraften: Et argument for nearshoring er produktiviteten og kvaliteten til ressursene. Det tidligere Sovjetunionen hadde et sterkt fokus på ingeniørfag og vitenskap. Som en konsekvens har mange av landene i denne regionen i dag en svært dyktig arbeidsstyrke innen områder som informatikk, men til mye lavere arbeidskostnader enn i Vest-Europa. Videre er dette land som satser inn mot outsourcing som vi ser gjenspeiler seg i verdensrankingen.


Kulturelle likheter: Nearshoring har en fordel mot offshoring på grunn av kulturelle likheter.

Øst-Europa har også en mer samarbeidende og mindre prosessdrevet tilnærming til

oppgaver.


Tidssoner: Tidssonen i Øst-Europa tillater kunden å holde en dialog gjennom hele

arbeidsdagen, og handle raskt ved endring og prioritering. Øst-Europa dekker en langstrakt

region, men de fleste landene ligger med tidsforskjell på rundt én time fra Skandinavia.


Språk: På grunn av EU sin frie flyt av arbeidskraft er det et mangfold av språk i Øst-Europa. Det er derfor muligheter for å få arbeidskraft som snakker norsk, svensk og dansk fra eksempelvis Estland.


Voksende arbeidsmarked: Det er en kjent sak at det er skjevfordelt mellom tilbud og etterspørsel på utviklere og IT-kompetanse i Norge. Spesielt er det en skjevfordeling i Oslo, som gjør at flere har sett mot Øst-Europa for kompetanse. Der mangel på ferdigheter fortsatt er et problem i de fleste vestlige land, fortsetter veksten i IT outsourcing i Øst-Europa å øke.


Team,

Your Headway

Comments


bottom of page