top of page

NEARSHORING i nedgangstider

Hverdagen til de fleste bedrifter har blitt snudd på hodet, og vi har sett en verden i ubalanse. Flere sektorer opplever i dag nedgangstider, og mange bedrifter ser seg nødt til å redusere ansatte, avdelinger og tjenester for å tilfredsstille stadig strammere budsjetter.

Kan nearshoring være en løsning for en smidigere nedskalering?


Hans Solli-Sæther er professor ved NTNU

og har forsket på outsourcing i mer enn ti

år. Han har også skrevet flere bøker og

publisert internasjonale forskningsartikler

om temaet. Solli-Sæther mener at outsourcing kan være et godt alternativ

spesielt i nedgangstider.


Kostnader og prosesser viktigst

- I turbulente tider er fokuset først og

fremst rettet mot kostnadsreduksjoner,

effektivisering av interne

forretningsprosesser og forbedring av

kunde- og leverandørrelasjonen. Når omsetningen flater ut eller avtar, må bedriftene finne ut hvordan de kan optimalisere kontantstrøm og driftskapital.


Reduksjon i arbeidsstyrken er et tiltak som må vurderes og utføres uten at det skaper

operasjonell risiko for bedriftens forretningsprosesser. Ved en nedskalering er det viktigere enn noen gang å være bevisste på god kontroll og styring av prosjekter, slik at de fungerer effektivt og gir valuta for pengene. Dette gjelder i høyeste grad også for beslutninger om outsourcing, og det er viktig å stille de riktige spørsmålene, påpeker Solli-Sæther.


Til Ledernytt forteller Sæther at Outsourcing er en lederbeslutning. Strategiske drivere for

outsourcing er som regel ledelsens ønske om kostnadsreduksjon, fokus på egen

kjernevirksomhet, og tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft. Bedriften bør ikke outsource

kjernevirksomhet eller det som ligger nært opp til kjernen av egen virksomhet.


For skandinaviske bedrifter kan COVID krisen være et tidspunkt for å ta i bruk nearshoring som en strategisk beslutning - hold kontrollen samtidig som selskapet reduserer risikoen og setter bort sekundæraktivitetene. Historien har vist oss fordelen av at deler av arbeidsstokken er fleksibel for at det ikke skal gå ut over kjerneaktivitetene i nedgangstider.


Lykke til!


Solli-Sæther, Hans. "Offshore outsourcing", Publications,

Researchgate, 2020,


Kontochristos, Inger Lise, "Outsourcing frigjør ressurser i

nedgangstider", Ledernytt, 2017,

https://www.ledernytt.no/outsourcing-frigjoer-ressurser-inedgangstider.

5984183-112372.


Book, The Role of Nearshoring, Eindverhandelingen UA-TEW :

toegepaste economische wetenschappen Author: Alain Autesserre

Publisher: Universiteit Antwerpen, 2012.

Commentaires


bottom of page