top of page

Oppgavene ledere bør sette bort


Lederrollen har mange ulike aspekter, og prioritering av tid er kanskje det aller vanskeligste og viktigste en leder gjør. Det er en kjent sak at ledere bruker for mye

tid og energi på administrasjon og rutineoppgaver som går utover det strategiske arbeidet. Er dette deg?

Da bør du vurdere å prioritere annerledes - ikke gjør alt selv.


Flere undersøkelser viser at mange ledere er bevisste på at de bruker for mye tid på

administrasjon og rollen som fagekspert.

Heldigvis kan fordeling av arbeidsoppgaver og digitalisering være til god hjelp for å prioritere bedre. En daglig leders arbeidsoppgaver kan grovt deles inn i tre hovedområder; strategi, organisasjonsutvikling og operasjonell drift.


 • Strategi utarbeides sammen med styret, og er de overordnede målene for bedriften.

 • Organisasjonsutvikling handler om at de ansatte og rollefordelingen er tilpasset strategien.

 • Operasjonell drift, den daglige driften skal gjøre at man faktisk oppnår målene man har satt seg. 


Kan du prioritere annerledes?

En studie utført av Frode Solberg ved handelshøyskolen BI fra 2018 dokumenterte at

ledere bruker desidert mest tid på daglig drift og operative gjøremål, og minst tid på strategi og utvikling.Likevel ønsket lederne at de kunne prioritere motsatt. For å finne balansen som leder mellom de tre gitte områdene er det viktig å kartlegge tiden du bruker. Kapasiteten er begrenset til 24 timer i døgnet, der du som leder skal ha tid til å leve og lade også. Strekker ikke tiden til er det kanskje på tide å sette bort noen av arbeidsoppgavene.


En hjelpende hånd?

Veldig mange har blitt ledere fordi de er flinke innen sitt fagområde, og ikke nødvendigvis på grunn av sin lederkompetanse. Som engasjert fagekspert oppleves det gjerne som positivt å være mye involvert i det praktiske arbeidet. Samtidig er det viktig å huske at det er din jobb å lede og gjøre ansatte i stand til å stå på egne ben og være selvstendige. Det gjør du kanskje ikke best ved å gjøre jobben selv, særlig ikke dersom motivasjonen din er å

gjøre det raskere og bedre enn de som egentlig skulle gjort jobben. Selv om det er fristende å gjøre det selv bør du delegere bort ansvaret for å få mer tid til å lede.


For små og mellomstore selskaper er det ofte vanskelig å identifisere oppgavene som til

fordel kunne vært satt bort. Dette er baksiden med en liten organisasjon, der alle gjør litt av

alt, og spesielt lederrollen har flere "hatter". Det krever en innsats fra selskapet for å

identifisere arbeidsprosessene, og finne ut hva og hvilken del av prosessen som til fordel

kunne vært satt bort. Et eksempel kan være et selskap med et ERP-system som krever mye

trykking. Dermed blir gode ressurser sittende flere timer i ERP-systemet, som igjen er veldig

kostbart og en dårlig utnyttelse av ressursene selskapet besitter.


For å identifisere oppgavene som til fordel kan settes vekk ber vi alle våre kunder lage en liste der de skriver svaret på tre sentrale spørsmål:


Skriv ned de oppgavene du ikke liker å gjøre.


Skriv ned de oppgavene du ikke kan gjøre.


Skriv ned de oppgavene du ikke burde gjøre.


Det første elementet er veldig enkelt: skriv ned hva du ikke liker å gjøre. Dette kan være

alt fra bokføring, skrive møtereferat til administrasjonsoppgaver. Alle bedrifter trenger motiverte og engasjerte ledere, det som stjeler energi av deg kan være viktige oppgaver å sette bort.


Det andre elementet: Oppgaver du ikke kan gjøre. Det er daglige elementer i selskapet du ikke har noen erfaring med, og som til fordel kan settes bort. For eksempel markedsføring

på sosiale medier eller grafisk design.


Til slutt, kommer det vanskeligste men også det viktigste spørsmålet: Hva er det du ikke

bør gjøre som leder? Spesielt i små bedrifter kan det bli en kultur der alle gjør litt av alt, til

tross for lønnsforskjeller og kunnskapsnivå. Dette trenger ikke være negativt, men det er

viktig at du er ærlig på hvor ressursenes kapasitet bør brukes.


 

Eksempeler på oppgaver:

 1. Bokføring og bilagsregistrering

 2. Flytting av data fra system til system

 3. Personlig assistent

 4. Håndtere e-poster og møteavtaler

 5. Strategi og planlegging for sosiale medier

 6. Vedlikeholde profiler i sosiale medier

 7. Fakturere og følge opp innbetalinger

 8. Lage og administrere markedsføringskampanjer

 9. Lage presentasjoner og rapporter

 10. Lage og vedlikeholde nettsteder

 11. Gjøre research

 12. Følge opp statistikk, rapportering og tall

 13. Styre salgskampanjer

 14. Legge bestillinger

 15. Oppdatere kalendere og bookinger

 16. Planlegge og arrangere møter og eventer

 17. Oppdatere CRM-programmer og databaser

 18. Skrive og følge opp nyhetsbrev

 19. Personlige oppgaver - som å bestille morgen levering eller sende takkekort!Ta kotakt ved spørsmål.

Mvh,

Team Your Headway AS

Comments


bottom of page